Skogslönn - Acer platanoides

Helsingforsträdet kröner våren

Den bekanta skogslönnen är en naturbeständig art, som helsingforsarna röstade till stadens eget träd år 1996. Lönnar har under alla tider planterats i Helsingfors parker. I maj slår lönnens gröna, honungsdoftande blommor ut, på sommaren bildar de täta lövverken svalkande skugga och på hösten kan man vada genom en glödande gul, orange och röd lövmadrass. Av lönnarterna har de rödaktiga 'Schwedleri' och 'Reitenbachii' använts sedan länge i Helsingfors. Den mörka blodröda 'Faassen's Black' var populär speciellt på 1970-talet. På grund av sin känslighet för stötar lämpar sig lönnen inte som allé träd vid gator, utan används för det mesta parkplanteringar. Lönnen ör svårodlad, vilket leder ofta till undermåliga plantor. Av denna orsak blir man antagligen i framtiden tvungen att minska på användningen av lönnar i Helsingfors.