Skatuddsparken (Svante Olsson 1895)

Helsingforspark vid katedralen

Skatuddsparken ramar in Uspenskikatedralen i hjärtat av en tättbebyggd stadsdel. Parken färdigställdes år 1900 enligt den av Svante Olssons utformade parkplanen. Lotsgatan och dess spårvägsskenor löpte genom den triangelformade parken ända till år 1977. Även parkens nuvarande grundstruktur, med det ovala mittpartiet och de bågade gångarna, grundar sig på Olssons plan. På 1980-talet ändrades lekplatsen i parkens södra del till hundrastgård. Skatuddsparken har många för Helsingfors typiska drag som växtsortimentet, möblerna och kiosken med skärmtak. Många växtarter som är typiska för gamla parker finns bevarade i Skatuddsparken. Som exempel kan nämnas lönnar (Acer), norrlandssyrener (Syringa x henryi) och ädelsyrenen 'Michel Buchner'. Parkträden utgörs av björkar (Betula), lindar (Tilia) och lönnar (Acer platanoides).