SILTAMÄEN ALUEPUISTO (Harald Carstens 1969–77, Veikko Hätälä 1979)

Kumpuja ja avaria näkymiä Keravanjoen varrella

Siltamäen aluepuisto on Helsingissä ainutlaatuinen avoin maisemapuisto, joka edustaa hyvin 1970-luvun suunnitteluihanteita. Puisto on ympäristöstään erottuva, omaleimainen kokonaisuus, jonka vaikuttavuus perustuu pitkiin kasvillisuudella rajattuihin näkymiin ja korkeisiin kumpareisiin. 14 hehtaarin laajuinen puisto rakentui vaiheittain, ja sitä on myöhemmin täydennetty frisbeegolfradalla.

Puiston kummut on muotoiltu Siltamäen rakentamisesta syntyneistä maamassoista. Puiston reunalla virtaavan Keravanjoen yli avautuu komeita näkymiä Helsingin pitäjän kirkonkylän kulttuurimaisemaan. Havupuuvaltaisten kasvillisuussaarekkeiden taimet hankittiin aikoinaan taimistojen ylijäämäeristä.

Puiston puulajisto on ajan ihanteiden mukaan suppea. Istutusalueet ovat kuitenkin keskenään erilaisia, mikä tuo vaihtelua. Kasvisaarekkeissa kasvaa muun muassa pihtaristeymiä (Abies), lehtikuusia (Larix), serbiankuusia (Picea omorika) ja koivuja (Betula). Vuonna 1980 istutetut puistoatsaleat (Rhododendron) ovat Helsingin yliopiston koetaimia. 1990-luvulla puistoa täydennettiin vuorijalavilla (Ulmus glabra), tammilla (Quercus robur), douglaskuusilla (Pseudotsuga menziesii), sembramännyillä (Pinus cembra) ja lehmuksilla (Tilia).

Siltamäen aluepuistoon on tehty kasvillisuuden hoito- ja kehittämissuunnitelma kesällä 2010.