Serbisk gran - Picea omorika

Resliga barrträd för alla förhållanden

Stadsträdgårdsmästare Pekka Jyränkö var en stor vän av barrträd. Den serbiska granen var hans favorit, ett utmärkt stadsträd, som tål luftföroreningar och dåliga förhållanden. Den smalväxta och smärta serbiska granen, som är hemma från de serbiska bergstrakterna, har korta grenar som smäckert böjer sig uppåt. De gröna barren skiftar silveraktigt på undersidan. Små, blåsvarta kottarna utvecklas redan på ett ungt träd.

Den serbiska granen är nuförtiden det mest använda barrträdet i Helsingfors. Den planteras främst i parker och längs med vägar. Den serbiska granen finner man till exempel i Brobacka regionalpark, längs med Ring I och på Malms gravgård.