Rosentry - Lonicera tatarica

Fina damers anspråkslösa samtida

Nästan i alla gamla parker i Helsingfors finns rosentrybuskar, en del urgamla. Rosentryn, som är hemma från södra Ryssland, odlades i Finland redan på 1830-talet. Den är hållbar, långlivad och anspråkslös. Men kanske är den aningen för anspråkslös i nutida smak: de röda eller vita blommorna är ganska omärkbara, den saknar höstfärg, och på vintern är busken risigt grå. Rosentryn skapar ändå en stämning i parken från en svunnen tid då fina damer med sina parasoll flanerade på parkgångarna.

Det finns flera odlingsvarianter av rosentryn, som lätt korsar sig med sina närsläktingar. På 1980-talet undersöktes gamla rosentrybestånd, också i Helsingfors, och de bästa valdes ut för odling. Framför Olympiastadion togs en vitblommig variant till vara, som fick namnet 'Poutapilvi' ("Sommarmoln").

Rosentryr har under tidernas lopp planterats i otaliga parker i Helsingfors. Fina gamla buskar växer i Riddarparken, på Observatorieberget och i Domarby herrgårdspark.