Puistojen kasvirikkaus halutaan taata

Helsingin kaupungin rakennusvirasto on selvittänyt viheralueiden kasvihistoriaa ja pohtinut kasvien käyttöön vaikuttavia tulevaisuuden näkymiä. Tältä pohjalta on julkaistu 2010 Helsingin rakennettujen viheralueiden kasvien käytön linjaus, jossa on kiteytetty viisi yleislinjausta:

  1. Helsingin puistojen kasviperinteen ylläpitäminen ja kehittäminen
  2. Kasvillisuuden arvostuksen lisääminen päätöksenteossa
  3. Monimuotoisuuden ja ekologisen kestävyyden edistäminen
  4. Elämyksellisyyden ja kauneuden tavoitteleminen
  5. Laadukkuuteen, pitkäikäisyyteen ja ylläpidettävyyteen keskittyminen

Vihreänä kukoistava Helsinki 2050

Tulevaisuuden Helsinki on kukkiva kaupunki, jonka viheralueilla sekä vaalitaan kasviperinnettä että kokeillaan rohkeasti uusia kasveja. Etenkin katupuiden lajivalikoima on nykyistä paljon runsaampi. Lajit valitaan harkiten ja haitallisia vieraslajeja varotaan. Puistoihin istutetaan laatutaimia ja istutuksia hoidetaan hyvin, sillä kukoistavien kasvien merkitys kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäjänä on ymmärretty. Helsinkiläiset ja vierailijat arvostavat viheralueita ja niiden monipuolista kasvillisuutta.

Haaste myös kaupunkilaisille

Tulevaisuuden Helsingin vihreys ja kauneus luodaan kaupungin ja kaupunkilaisten yhteistyöllä. Kasvilajien monipuolisuuden turvaaminen on tavoitteena niin puistoissa kuin kotipihoillakin. Olkoon Helsingin rikas kasvillisuus yhteinen ylpeydenaiheemme, joka tuottaa kaikille iloa, terveyttä ja virkistystä.