Prydnadsäppelträd - Malus

Nordens körsbärsträd

Prydnadsäppelträden, som blommar under några förtrollande dagar i början av sommaren, har i det finländska klimatet ofta ersatt de i våra bräddgrader känsliga men längre söderut mycket allmänna körsbärsträden. Helsingfors stad har varit föregångare i användningen av prydnadsäppelträd. Stadsträdgårdsmästare Bengt Schalin korsade även själv nya sorter, av vilka flera upptäcktes år 2006, då Helsingfors prydnadsäppelträd undersöktes. Några av dessa korsningar har valts ut till förökning. Man har namngett dem bl.a. som 'Linnanmäki', 'Kirjailija', 'Rixi' och 'Aamurusko'.

Den största planteringen av prydnadsäppelträd i Helsingfors finns längs Storsvängen på Drumsö, där det växer cirka 130 olika slags träd. Gamla prydnadsäppelträd finns även i Esplanadparken (t.ex. den högväxande 'Nipissing'), på Observatorieberget, i Författarparken och på Borgbackens sydsluttning. Yngre prydnadsäppelträd finns i flera parker.