Poppiusros - Rosa 'Poppius'

Från glömska till förljuvrare av sommaren

Bengt Schalin gillade midsommarrosen och övriga pimpinellrosor med små men yvig blomning som den ljusrödblommiga poppiusrosen, som växer i flera av Helsingfors gamla parker. Den blommar två veckor efter midsommarrosen i slutet av juni. Ursprungligen är poppiusrosen en svensk sort från 1850-talet. Den föll helt i glömska i Finland efter 1950-talet. Gamla buskar, som hade överlevt i Helsingfors parker och på andra håll i Finland, identifierades på 1980-talet. Sedermera har ett bestånd av poppiusros från Muurame kommit till försäljning bland urvalet av de högklassiga inhemska FinE trädgårdsväxterna.

Gamla bestånd av poppiusrosor växer bland annat i Brunnsparken, på Observatorieberget och i Lyckoparken i Kottby. Unga buskar kan man finna till exempel i rosengården i Mejlans arboretum och i Klenodparken i Ärvings.