BengtSchalin.jpg

PEKKA JYRÄNKÖ (1933–1995)

Trädens och parkernas försvarare

Helsingforsaren Pekka Jyränkö utbildade sig i trädgårdsinstitutet i Lepaa. Han kom till parkavdelningen år 1959 och fungerade som stadsträdgårdsmästare 1975–1995, ända till sin död. Till skillnad från sina föregångare planerade Jyränkö inte parker men utvecklade parkväsendet på flera områden samtidigt.

Jyränkö var vitt intresserad av växter. Speciellt träden stod honom nära, och under hans tid förnyades bland annat gatuträd, produktionen av stora inhemska trädplantor främjades och en trädradar utvecklades. Jyränkö främjade också växtforskning och förädling, till exempel undersökningen av härdiga växter (KESKAS), kartläggningen av popplarna i Helsingfors och utnyttjandet av sin föregångares Bengt Schalins växtexperiment.

Pekka Jyränkö var en flitig föreläsare, han utvecklade invånarsamarbetet och verkade aktivt i trädgårdsbranschens föreningar. Under hans ledning deltog parkavdelningen framgångsrikt i internationella trädgårdsutställningar. Jyränkö, som förlänades trädgårdsråds titel år 1990, var parkavdelningens ansikte utåt, en stark personlighet och vida erkänd stadsträdgårdsmästare. Oron för parkväsendets framtid kastade sin skugga över de sista åren av hans framgångsrika karriär.