Parkazaleor - Rhododendron

Färgglans i parkerna

De ljust blommande parkazaleorna hörde till Bengt Schalins favoriter. De växer långsamt och är rätt så krävande, men blomningen är så praktfull, att de förtjänar sin ställning som parkernas godbitar. I Helsingfors påträffas ännu gamla parkazaleor med halvdubbla blommor. Dessa arter togs med i förädlingsprogrammet för azaleor som Helsingfors universitet startade i slutet av 1980-talet. De första inhemska parkazaleorna kommer ut i handeln inom närmaste åren. Fina, gamla parkazaleor finner man i Författarparken, Hagasundsparken och även i Grävlingsparken i Hertonäs som är planerad av Bengt Schalin. Inhemska sorter kan beundras i Alprosparken i Haga och i Brobacka park. Även i Klenodparken i Ärvings finns parkazaleor planterade.