Norrlandssyren - Syringa x henryi

Norrlandssyren – typiskt Helsingfors

Norrlandssyrenen och parkbänken med björklika fötter är typiska för Helsingfors stadsbild. Den mångformiga norrlandssyrenen har under alla tider planterats runtom i Helsingfors. De är stora, långlivade buskarna som blommar ymnigt även på äldre dagar. Den ståtliga blomningens doft är överraskande motbjudande. Norrlandssyrenen blommar i medlet av juni, en aning senare än den vanliga syrenen.

Blommande buskar var en viktig del av Svante Olssons parkplan över Observatorieberget. De urgamla norrlandssyrenerna blommar fortfarande på parkens sluttningar och ramar in den välbekanta vyn mot Salutorget. Gamla praktfulla buskar finner man även på Esplanaden, i Skatuddsparken och i Berghälls bibliotekspark samt yngre buskar till exempel i Jättekastparken och i Mejlans arboretum.