Lähteet / References / Litteraturförteckning

 • Pentti Alanko ym 2009. Suomalainen ruusukirja.
 • Pentti Alanko 2001. Venäjän vallan aikaisesta puutarhakasvillisuudesta. Teoksessa Hortus Fennicus. Viherympäristöliitto ja Puutarhatieteen seura.
 • Niina Alapeteri 2008. Helsingin kaupunginpuutarhuri Bengt M. Schalin – suunnittelutehtävät ja kädenjälki 1946-1957. Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtiosasto.
 • Laura Hauta-aho 2006. Pihasyreenilajikkeita Helsingin kaupungin viheralueilla. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 2006:1/Katu- ja puisto-osasto
 • Ranja Hautamäki 1999. Helsingin kartanoympäristöt – yhteenveto syksyn 1998 inventoinnista. Rakennusvirasto, viherosasto 21.2.1999
 • Jouni Heinänen 2009. Kantakaupungin nivelet. Kolmiopuistot ja jäännösaukiot Helsingin ruutukaavaverkkojen saumakohdissa. Helsingin kaupungin Rakennusviraston julkaisut 2009:12/Katu ja puisto-osasto
 • Leena Hämet-Ahti ym 1989. Suomen puu- ja pensaskasvio. Dendrologian Seura.
 • Leena Hämet-Ahti 2004. Venäläisperäisiä kasveja Suomen puistoissa ja puutarhoissa. Teoksessa Paratiisin puutarha. Helsingin kaupungin taidemuseo.
 • Maunu Häyrynen 1998. Tähtitorninvuoren puiston historiaselvitys. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Viherosasto/kunnossapitotoimisto.
 • Maunu Häyrynen 2001. Helsingin kaupunkipuistot. Teoksessa Hortus Fennicus. Viherympäristöliitto ja Puutarhatieteen seura.
 • Maunu Häyrynen 1994. Maisemapuistosta reformipuistoon. Helsingin kaupunkipuistot ja puistopolitiikka 1880-luvulta 1930-luvulle. Helsinki-Seura.
 • Niilo Karhu 1995. Vihreät jättiläiset. Suomen paksuimmat puut. Dendrologian Seura.
 • Kaisa Laine 2011. Siltamäen aluepuiston puuvartisen kasvillisuuden inventointi ja kehittäminen. Helsingin kaupungin rakennusvirasto 2011:1/Katu- ja puisto-osasto.
 • Matti Liski ym 2010. Hakasalmen ja Hesperian puistot. Puistohistoriallinen selvitys. Helsingin kaupungin Rakennusviraston julkaisut 2010/10/Katu ja puisto-osasto
 • Virpi Mustiala 2005. Helsingin lehtipuut. Pohjoiset taajamapuut –tutkimuksen osaraportti. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2005:06
 • Elina Nummi 2010. Vihreät sylit. Kävelyretkiä Helsingin puistoihin. Edita.
 • Annikki Palmén 1995. 'Pohjolan Kuningatar', japanilais-venäläinen keisarinna, tsaaritar ja kuningatar. Suomen Ruusulehti 1/1995.
 • Pirjo Rautio 2009. Suomen ruusut.
 • Kristina Rive (toim.) 2004. Vanhan piilipuun alla. Helsingin kaupunki, rakennusvirasto/katu- ja puisto-osasto ja Ympäristökeskus.
 • Eeva Ruoff 2001. Vanhoja suomalaisia puutarhoja.
 • Ella Räty 2009. Viheralueiden puut ja pensaat. Taimistoviljelijät ry. Viides painos.
 • Satu Tegel 1985. Pensasmaisten kuusamien viljelykantojen rekisteröinti ja valinta. Helsingin yliopisto, puutarhatieteen laitos.
 • Satu Tegel (toim.) 1998. Tähtitorninvuoren puisto-opas. Dendrologian Seura.
 • Satu Tegel 2000. Helsingin puistojen kestävät kaunottaret. Helsingin kaupungin Rakennusviraston viherosaston selvityksiä 2000:6.
 • Satu Tegel 2009. Vaahteran varjossa, syreenin tuoksussa. Helsingin rakennettujen viheralueiden kasvien käytön taustaselvitys. Helsingin kaupungin Rakennusviraston julkaisut 2009:10/Katu ja puisto-osasto/syyskuu 2009
 • Satu Tegel 2009. Kasvit ovat kaupungin vaatteet. Helsingin rakennettujen viheralueiden kasvien käytön linjaus. Helsingin kaupungin Rakennusviraston julkaisut 2009:11/Katu ja puisto-osasto/syyskuu 2009.
 • Satu Tegel (toim.) 2010. Malmin hautausmaan puisto-opas. Dendrologian Seura ja Helsingin seurakuntayhtymä.
 • Outi Temmes 2007. Koristeomenapuulajikkeita Helsingin kaupungin viheralueilla. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 2007:16/Katu- ja puisto-osasto
 • Anu Väinölä ja Osmo Jussila 2002. Alppiruusut.
 • Henry Väre ym. 2008. Puiden jäljillä. 400 vuotta dendrologian historiaa. Dendrologian Seura.