Lagerpoppel - Populus laurifolia
Tsarpoppel - Populus 'Petrowskiana'

Popplarna, Rysslands gåva till Helsingforsparkerna

Helsingfors urval av popplar lär vara den mångsidigaste i Norden: i parker och gårdar räknade man på 1980-talet 36 olika arter, sorter eller korsningar. Det rikliga poppelbeståndet i Helsingfors berättar om Rysslands inflytande. Typiska ryska arter är bl.a. lagerpoppeln och tsarpoppeln. Den ursprungligen östsibiriska lagerpoppelns ljusa stam och kantiga krona gör den lätt att känna igen. Årsskottet påminner om en lagerkrans. Tsarpoppeln är en korsning som uppkommit i Ryssland, ett upprätt växande, majestätiskt stort träd. Båda är användbara trädarter, som inte producerar mycket varken rotskott eller frötofsar.

Popplarna, som anses gammalmodiga, minskar i Helsingfors parker. Under senaste årtionden har sådana knappast alls planterats och det är även svårt att få tag på plantor. De ståtliga popplarna är ändå en del av Helsingfors historiska stadsbild, och för att bevara den bör man plantera popplar även i fortsättningen oberoende av modenycker.

Fullstora lagerpopplar växer i Hesperiaparken framför Finlandiahuset, på Tallbacken, i Stadsteaterns park och i Brunnsparken. Ståtliga tsarpopplar finns bland annat i Lillparlamentets park och på Simstadion.