Kryptuja - Microbiota decussata

Från bergskedjorna i Fjärran östern till parkväxt

Kryptujan, som upptäcktes så sent som 1921 i Rysslands Fjärran östern, var okänd under årtionden i väst. Två buskar donerades till Finland 1973 och på 1980-talet befäste den sin popularitet som en hållbar, låg barrbuske, som kunde ersätta bland annat bergtall (Pinus mugo) och ömtåliga barrbuskar. Kryptujan, som påminner om enbusken (Juniperus communis), är den enda arten i sin släkt. Barren är till en början barrliknande och senare fjällaktiga. Kryptujan är vinterbeständig ända till Rovaniemi, och den har därför under senaste tiderna planterats rikligt i parker och trädgårdar. Kryptujan växer bland annat i Nedre Malms park och i Ullasparken i Nordsjö.