Kiskoparken (Bengt Schalin 1954)

Typisk parkficka från 1950-talet

Kiskoparken i Brunakärr är en typisk kvarterspark för bostadsområden i Helsingfors och den har bevarats bäst av de parker som Bengt Schalin har planerat i Helsingfors. Den L-formade parken består av den trädgårdslika södra delen, den norra trädrika delen som är avsedd för lek och den nordöstra delens sandbelagda spelplan.

I den ljusa södra delen finns artrika träd- och buskplanteringar och en svagt slingrande skifferstensstig. Flera av de arter som Schalin favoriserade har planterats i parken, så som valnöt (Juglans), prydnadsäppelträd 'Kirjailija', benved (Euonymus), prakttry (Weigela), deutzia (Deutzia), forsythia (Forsythia) och häggmispel (Amelanchier). På grund av skugga och plantornas höga ålder har beståndet minskat med åren.

I Kiskoparken syns särdragen i Schalins planering väl: rikligheten av blommande växter, sammanställningens finkänslighet samt insikten om och beaktandet av områdets förhållanden. Typiska för 1950-talet är små, skyddade parker med blommande eller i övrigt färggranna enskilda buskar, små blommande träd samt ofta också blomplanteringar. Utöver huvudgångarna i parken slingrar sig en smal, ofta skifferstenbelagd stig med en viloplats.