Kasvitkin ovat osa helsinkiläisyyttä

Arkkitehtuuri kuvastaa aikaansa, ja niin tekevät myös istutetut kasvilajit ja niiden käyttötavat, vaikka sitä ei aina tule ajatelleeksi. Joitakin puita ja pensaita on istutettu Helsinkiin kautta aikain, ja niistä on tullut kaupungille tunnusomaisia. Jotkin kasvit ovat taas olleet muodissa vain lyhyen ajan. Tietynlaiset rakennukset, kaupunkikalusteet ja kasvilajit kuuluvat yhteen ja muodostavat yhdessä omaleimaisen kerrostuman helsinkiläisessä kaupunkikuvassa.