Hertonäs Herrgårdspark

Den försmådda viceamiralens drömmars park

Svenska flottans viceamiral Carl Olof Cronstedt ägde Hertonäs gård första gången åren 1793-99 och på nytt 1813-20. Cronstedt, hjälten från sjöslaget vid Svensksund år 1790, dog på sin herrgård ensam och försmådd på grund av att han överlät Sveaborg utan strider till ryssarna 1808 i kriget om Finland.

Historien om Hertonäs går tillbaka till 500-talet. Den fina parken fick sitt nuvarande utseende under Cronstedts tid: den symmetriskt formade trädgården med sina gångar, den landskapsliknande parken med sina dammar och öar och två lusthus, sannolikt ritade av arkitekt C.L. Engel. Karaktärshuset, som är byggt i början av 1800-talet, fungerar som museum. Parken grundrenoverades med respekt för det gamla i slutet av 1990-talet.

I herrgårdsparken växer fortfarande historiskt värdefulla växter: urgamla trädalléer, karakteristiska enskilda träd, Finlands största päronträd som ett relikt av fruktträdgården samt de långa syrenhäckarna i den formbundna trädgården. En del av syrenerna är identiska med Sveaborgs urgamla syrenbuskar.

I Hertonäs herrgårdspark filmades flera inhemska filmer under 1920-70-talen. I den romantiska filmen "Katarina och greven av Munksnäs" från år 1943 sjunger Leif Wager vid parkdammens strand för Regina Linnanheimo "Jag älskar dig över allt annat..."