SvanteOlsson.jpg

SVANTE OLSSON (1856–1941)

HELSINGIN KANTAKAUPUNGIN PUISTOJEN SUUNNITTELIJA

Ruotsalaissyntyinen Svante Olsson toimi Helsingin ensimmäisenä vakituisena kaupunginpuutarhurina vuosina 1889–1924. Hänellä oli vankka kokemus kuninkaallisista puutarhoista ja Tukholman puistoista. Helsingissä Olssonin ammattitaitoa arvostettiin, ja hän sai toteuttaa kunnianhimoisia suunnitelmiaan lähes vapain käsin, vaikka hänen suurpiirteistä rahankäyttöään ja budjetinylityksiään arvosteltiinkin. Itsetietoinen Olsson uhkasi pari kertaa erota, mutta kaupunki hyvitteli hänet pysymään virassaan eläkeikään asti.

Olsson tavoitteli tinkimättä keskieurooppalaisten huippupuistojen tasoa. Hän osasi käyttää puistoja rakennettaessa hyväkseen maastoa ja näkymiä. Olsson oli myös taitava kasvillisuuden käyttäjä, vaikka ilmasto asettikin skoonelaissyntyiselle puutarhurille vastuksia.

Olsson sai paljon aikaan. Helsingin puistojen lukumäärä ja pinta-ala moninkertaistuivat hänen kaudellaan. Kaikki silloisen keskikaupungin puistot ovat hänen suunnittelemiaan tai uudistamiaan. Hänen aikanaan puistosuunnittelu siirtyi perinteisen puutarhurintaidon piiristä osaksi modernia kaupunkisuunnittelua.