PekkaJyranko.jpg

PEKKA JYRÄNKÖ (1933–1995)

PUIDEN JA PUISTOJEN PUOLUSTAJA

Helsinkiläinen Pekka Jyränkö sai koulutuksensa Lepaan puutarhaopistossa. Hän tuli puisto-osastolle 1959 ja toimi kaupunginpuutarhurina 1975–1995, aina kuolemaansa asti. Toisin kuin edeltäjänsä Jyränkö ei itse suunnitellut puistoja vaan kehitti puistotointa usealla alalla yhtaikaa.

Jyränkö oli laajasti kiinnostunut kasveista ja niiden käytöstä. Etenkin puut olivat hänelle läheisiä, ja hänen kaudellaan muun muassa uusittiin ja lisättiin katupuita, edistettiin suurten kotimaisten puuntaimien tuotantoa ja kehitettiin puututka. Jyränkö edisti myös kasvien tutkimusta ja jalostusta, esimerkiksi kestävien kasvien KESKAS-tutkimusta, Helsingin poppelien kartoitusta ja edeltäjänsä Bengt Schalinin kasvikokeilujen hyödyntämistä.

Pekka Jyränkö luennoi, kehitti asukasyhteistyötä ja toimi aktiivisesti puutarha-alan järjestöissä. Hänen johdollaan Helsingin puisto-osasto osallistui menestyksekkäästi kansainvälisiin puutarhanäyttelyihin. Vuonna 1990 puutarhaneuvoksen arvon saanut Jyränkö oli puisto-osaston kasvot, voimakaspersoonainen, laajalti tunnettu kaupunginpuutarhuri. Hänen menestyksekkään uransa loppuvuosia varjosti huoli puistotoimen tulevaisuudesta.