Helsingin kasvilajisto uhkaa köyhtyä

Viime vuosikymmeninä Helsingin perinteisten puistokasvien rikasta ja omintakeista valikoimaa on alkanut uhata supistuminen ja tavanomaistuminen. Vanhat kasviyksilöt ikääntyvät, ja niitä häviää rakentamisen, peruskorjauksen, ylläpidon, massatapahtumien tai kaivutöiden yhteydessä. Puistojen ja viheralueiden kasvillisuus on yksipuolistunut, kun harvinaistuvien vanhojen lajien tilalle istutetaan yleisesti käytettyjä ja helposti saatavia peruskasveja. Näin hukataan vanhojen lajien kulttuurihistoriallisen ja maisemallisen arvon lisäksi niiden aikojen saatossa koetellut hyvät viljelyominaisuudet. Kasvilajiston hupeneminen tekee puistot myös aremmiksi taudeille ja tuholaisille.