Helsingfors växtarter hotas av utarmning

Under senaste årtionden har det traditionellt rika och säregna urvalet av parkväxter i Helsingfors utsatts för hotet att utarmas och att bli sedvanligt. Gamla växtindivider åldras, och de försvinner i samband med byggande, grundreparationer, underhåll, massevenemang eller grävarbeten. Parkernas och grönområdens växtlighet har blivit ensidigare då äldre sällsynta arter ersätts med allmänt använda och lätt tillgängliga basväxter. Så här förlorar man förutom de gamla arternas kulturhistoriska och landskapsmässiga värden även de väl beprövade odlingsegenskaperna. Då växtarterna minskar i antal blir också parkernas växtlighet mera utsatt för sjukdomar och skadeinsekter.