Pelarklibbal - Alnus glutinosa 'Sakari'

Som gjord till gatuträd

Den pelaraktiga klibbalen som är en smalväxt varietet av klibbalen hittades i Kotka. Varieteten fick namnet 'Sakari', efter sin upphittare Sakari Saarnioja, professor vid Skogsforskningsinstitutet. De första pelarklibbalarna planterades i Helsingfors 1990 på Korpasbackavägen i Lillhoplaks. På tjugo år har pelarklibbalen etablerat sig som en av de populäraste trädarterna på Helsingfors smala gator, eftersom den blir 10-15 m hög men bara 2-3 m bred. Den förblev länge ett finländskt spesialitet, men under de senaste åren har intresset för nyheten ökat i de övriga nordiska länderna.

Alnus glutinosa ’Sakari’ – pelarklibbal

 

Som gjord till gatuträd

Den pelaraktiga klibbalen som är en smalväxt varietet av klibbalen hittades i Kotka. Varieteten fick namnet ’Sakari’, efter sin upphittare Sakari Saarnioja, professor vid Skogsforskningsinstitutet. De första pelarklibbalarna planterades i Helsingfors 1990 på Korpasbackavägen i Lillhoplaks. På tjugo år har pelarklibbalen etablerat sig som en av de populäraste trädarterna på Helsingfors smala gator, eftersom den blir 10-15 m hög men bara 2-3 m bred. Den förblev länge ett finländskt spesialitet, men under de senaste åren har intresset för nyheten ökat i de övriga nordiska länderna.