Parasollpil - Salix x rubens 'Lasipalatsi'

Från kasernens hörn till centrumvimlet

Åbo kasern, som blev färdig år 1833 vid dåvarande Åbo landsväg, var avsedd för den ryska armens bruk. I likhet med ryska garnisonsstäder planterades trädrader vid garnisonens flanker. Med tiden glesnade trädgränderna och i början av 1900-talet fanns ett enda träd kvar. Kasernen förstördes då Helsingfors erövrades år 1918, men det gamla trädet fridlystes som ett naturminnesmärke år 1924. På kasernens ruiner reste sig det funktionalistiska Glaspalatset år 1935. Bredvid Glaspalatset, mitt i centrumvimlet, stod den sega gamla, murkna pilen med gles krona tills en vinterstorm fällde den 29.12.2003.

Det är svårt att identifiera arter och sorter av pil. Sedermera har det döda trädet identifierats som en grönpil, och den har fått sortnamnet 'Lasipalatsi' ("Glaspalatset") och det svenska namnet parasollpil. Pilen, som uppenbarligen har ryskt ursprung, skiljer sig från liknande pilar som senare planterats i Helsingfors, och den är sannolikt unik. Redan då trädet levde tog man sticklingar, och då den föll togs många grenar till vara för fortplantning. Plantorna odlas nu i en plantskola för att få en livskraftig planta till Paasikiviskvären, och på det sättet föra vidare den gamla traditionen.