Vresros 'Nordens Drottning' - Rosa 'Pohjolan Kuningatar'

Från rostsarinna till rosdrottning

Förmannen för St Petersburgs botaniska trädgård, den ryktbare tyskfödde växtkännaren Edouard Regel, odlade år 1876 en ny art av buskros med dubbla blommor från frön som han fått från Japan. Han gav rosen namnet 'Tsaritsa servera', Nordens tsarinna. Den planterades i tiderna i flera trädgårdar också i Finland, men arten förföll i glömska efter att den liknande storblommiga hansarosen (Rosa 'Hansa') kom ut på marknaden. Först på 1980-talet identifierade man den utomordentliga, vinterbeständiga buskrosen och den fick namnet 'Nordens Drottning'. I Helsingfors återfinns gamla bestånd av busken bland annat på Sveaborg och i villaträdgårdar. Unga planteringar kan man beundra till exempel i rosengården i Mejlans arboretum.