Hästkastanj - Aesculus hippocastanum

Exotisk blomsterprakt i det karga Norden

Den ståtligt blommande hästkastanjen var ett eftertraktat träd i Finland redan på 1830-talet, då man hoppningsfullt planterade även andra sydliga arter i trädgårdarna. Dess upprätta vita, ljusliknande blomningar kan sträcka sig till över 30 cm. De fingeraktiga bladen är mycket stora och trädet ger en effektiv skugga. Bilisterna och cyklisterna försöker undvika de stora taggiga frukterna som faller ner på marken i stora mängder.

Hästkastanjen växer villt i naturen på bergen i Balkan. I Finlands klimat är den ganska ömtålig och kortlivad. Man har under alla tider nu och då planterat ut hästkastanjer i Helsingfors parker som ett specialträd. De äldsta i dag levande hästkastanjerna har planterats under första delen av 1900-talet. Under de senaste åren har arten ute i Europa plågats av nya sjukdomar och skadegörare, som även hos oss kan hota dess användning som parkträd.

Helsingfors mest kända hästkastanjer växer på Hesperiaesplanaden. Ståtliga hästkastanjer växer också bland annat på Teateresplanaden, vid Tokoistranden och i Katri Valas park.