Ädelsyrenerna - Syringa Vulgaris -gruppen

Helsingforsblomman är mångsidigare än man tror

Syrenen, en av Finlands äldsta prydnadsbuskar fanns i Åbo redan år 1728, men Helsingfors har spelat en central i att sprida ut syrener till övriga delar av landet. Soldaterna som byggde fästningen Sveaborg, tog med sig plantor till fastlandet på 1760-talet. Syrener har i alla tider planterats i Helsingfors parker. I början av juni inträffar syrenernas överväldigande blomning i staden – inte undra på att syrenen valdes 1993 till stadens egen blomma.

Av den vanligen blålila eller vita vanliga syrenen har man förädlat ädelsyrener, vars blomfärger och former varierar. Då man år 2005 inventerade och undersökte Helsingfors gamla syrener, hittades flera fina och historiskt värdefulla bestånd. Speciellt förtjusande var den urgamla syrenbusken i Hesperiaparken, vars dubbla lilafärgade blomställningar var livfullt färggranna. Den sällsynta arten identifierades som 'Katherine Havemeyer' från år 1922. Som tur hann man föröka den, innan kaninerna hann gnaga busken till döds.

Ståtliga, gamla ädelsyrener växer bland annat i Skatuddsparken, på Esplanaden, i Eiraparken och i Annala villarträdgård. De sinsemellan likadana syrenerna i Hertonäs och Stansvik herrgårdsparker och på Sveaborg har uppenbarligen planterats redan på 1800-talet.