Även växterna är en del av Helsingfors identitet

Arkitekturen reflekterar sin tidsperiod. Så gör också de planterade växtarterna och deras användning, fastän man inte alltid kommer att tänka på det. En del träd och buskar har det planterats mycket av i Helsingfors genom tiderna, och de har blivit kännspaka för staden. Vissa växter har varit på mode enbart en kort tid. Vissa typer av byggnader, stadsmöbler och växtarter hör ihop med varandra och bildar tillsammans en personlig helhet i stadsbilden.