Andparken (Bengt Schalin 1954)

Förortspark i hjärtat av Månsas

Andparken i Månsas är en helgjuten del av bostadshushelheten, som arkitekt Viljo Rewell planerat, och som anses vara ett av toppobjekten av den efterkrigstida modernismen i Finland. På grund av sitt centrala läge är Andparken en viktig mötesplats och Månsas viktigaste park.

I dag växer det mycket träd i Andparken. Största delen av träden hör till det ursprungliga trädbeståndet: granar, aspar och björkar. I mitten av parken finns en oval damm med en springbrunn. Stigarna slingrar sig vackert. I Andparken fanns i tiderna flera blommande buskplanteringar, av vilka flera har försvunnit på grund av skugga och hög ålder. Trots en lätt nedgång av parken kan man ännu förnimma 1950-talets stämning.

Andparken skall under de närmaste åren iståndsättas på ett sätt som respekterar den ursprungliga växtligheten och parkplanen.