Växterna berättar om Helsingfors historia

Det säregna och speciella urvalet växter i Helsingfors parker kommer från både Väst- och Östeuropa. Det har kommit till under loppet av flera århundraden. I parkernas växtlighet återspeglas Finlands nordliga klimat, den händelserika historien mellan öst och väst, olika tidsperioders modeväxlingar och ideal samt stadsbornas föränderliga behov och livsvanor. Vi kan vara stolta över våra mångsidiga växtarter, som är en viktig del av Helsingfors kulturarv och bekanta stadsbild.

De äldsta växterna i Helsingfors parker slog rot redan under 1700–1800-talen, då trädgårdsskötseln och parkerna började utvecklas i Finland så som i övriga Europa. Trädgårdsväxter importerades på 1700-talet framför allt från Sverige och på 1800-talet också från Ryssland, Baltikum och Tyskland. I Helsingfors gamla herrgårdsparker berättar växtskatterna om herrskapets trädgårdshobby och de på den tiden ofta utländska trädgårdsmästarnas talanger. De skickliga stadsträdgårdsmästarna berikade växtbeståndet i Helsingfors parker från år 1889 till 2004, och de experimenterade med mångahanda växtarters lämplighet i Nordens förhållanden.