Tänk dig Helsingfors naket, utan sina gröna kläder. Tänk dig trädlösa parker och gator, tänk dig gårdar och parkavsnitt utan buskar, blommor och gräsmattor. Vad vore staden utan växter?

Helsingfors är stolt över sin gröna dräkt, som oberoende av modenycker bjuder på en fröjd för ögat och lisa för själen. Vårt växtutbud är en intressant mix av öst och väst, eget och lånat. På utställningen ser du vad som har lett fram till nuläget och hur framtiden för floran i Helsingfors kunde te sig. Bekanta dig med de bortglömda berättelserna om parkerna, träden, buskarna och trädgårdsmästarna som har vårdat dem!

Denna webbplats är en webbversion av utställningen
Växterna – stadens kläder.

Utställningslokalen Plattformen,
Narinken 2 (gamla busstationen).
Utställningen öppen 14 april–21 maj 2011,
ti–fr 10–18, lö 12–16. Fritt inträde.