Klenodparken (Matti Liski/Näkymä Oy 2006)

Östra Helsingfors parkklenod

Klenodparken i Ärvings representerar helsingforsisk parkplanering på 2000-talet. Genom ett höghuskomplex från 1980-talet flyter den strida Mellungsbybäcken som ställvis breddas till en liten fors. En av Helsingfors finaste och artrikaste nutidsparker har planterats på bäckdalens sluttningar. Utgångspunkten för Klenodparkens planering var växtligheten, som tar intryck både av stadsträdgårdsmästare Bengt Schalins principer och av 2000-talets inriktningar. I parken experimenterar man med sällsyntheter och njuter av blomsterprakten, höstfärgerna och lövverkets mångfald. Cirka 100 träd-, busk-, och perennarter har planterats på en och en halv hektar. År 2008 belönades Klenodparken med titeln Årets miljökonstruktion.