Kasvit kertovat Helsingin historiasta

Helsingin puistojen omaleimainen, sekä Länsi- että Itä-Euroopan lajeista koostuva kasvivalikoima on syntynyt vuosisatojen mittaan. Puistojen kasvillisuudessa heijastuvat Suomen pohjoinen ilmasto, Helsingin vaiheikas historia idän ja lännen välissä, eri aikojen muodit ja ihanteet sekä kaupunkilaisten muuttuvat tarpeet ja elämäntavat. Voimme olla ylpeitä monipuolisesta kasvilajistosta, joka on tärkeä osa Helsingin kulttuuriperintöä ja tuttua kaupunkikuvaa.

Helsingin puistojen vanhimmat kasvit juurtuivat 1700–1800-luvuilla, kun puutarhanhoito ja puistot alkoivat kehittyä Suomessakin muun Euroopan tyyliin. Puutarhakasveja tuotiin 1700-luvulla etenkin Ruotsista, 1800-luvulla myös Venäjältä, Baltiasta ja Saksasta. Helsingin vanhojen kartanopuistojen kasviaarteet kertovat isäntien puutarhaharrastuksesta ja heidän ulkomaisten puutarhuriensa taidoista. Kaupungin puistojen kasvivalikoimaa rikastuttivat vuodesta 1889 vuoteen 2004 etevät kaupunginpuutarhurit, jotka kokeilivat mitä moninaisimpien lajien sopivuutta Pohjolan oloihin.